VZW

VZW Gidsen Sint-Martinus

Geschiedenis tot nu

De VZW is een 10-tal jaar geleden opgericht voor de bouw van het nieuw lokaal. De VZW stond toen vooral in het teken van financiën, geldacties, contracten afsluiten met firma’s,… om het nieuw lokaal dat we nu hebben, waar te maken.

Nu het lokaal zo goed af is, willen we nog steeds de VZW behouden, echter nu met een ander doel: de leidingsploeg ondersteunen en ervoor zorgen dat zij zich kunnen focussen op hun kerntaak: het leiding geven.

Hierdoor staan wij als VZW in voor het onderhoud, beheer en de verhuur van het lokaal, het contact met de buurt en de gemeente en ondersteunen we mee de geldacties van de groep.

Dit doen we in nauw contact met de leidingsploeg: een deel van de groepsleiding zit mee in het bestuur en leiding die stopt neemt ook deel aan de VZW. De VZW is dus een mengeling van (oud) leiding opdat we goed kunnen aansluiten bij de noden en verwachtingen van de leidingsploeg.

Nieuwe structuur VZW

Het bestuur van VZW Gidsen Sint-Martinus

De structuur van de vzw ziet er als volgt uit:

  • Voorzitter: Cato Van Roeyen
  • Penningmeester: Lies Vlaeminck
  • Secretaris: Jasmien Van de Wal
  • Bestuurslid - geldacties: Elise Van Steen
  • Bestuursleden - verhuur: Lies D’Hondt, Lie Van Roeyen, Lauren Quataert

Visie bestuur

Als nieuw bestuur van VZW Gidsen Sint-Martinus willen we inzetten op ‘aanwezigheid’. 

Als eerste vinden we het belangrijk om de leidingsploegvan Gidsen Sint-Martinus tijdig te informeren over het reilen en zeilen van de vzw. Dit door af en toe op een groepsraad info te geven over de taken, financiën en structuur van de  vzw. Hiermee hopen we op een vlotte doorstroom van de leidingsploeg naar de vzw.

Via de Facebookpagina en de website van Gidsen Sint-Martinus zullen we het netwerkvan de groep op de hoogte houden van de activiteiten van de vzw. 

Om de bekendheid van de leden van het bestuur te vergroten, en ouders en sympathisantente betrekken bij de groep, willen we activiteiten organiseren waarbij ouders en (oud) leiding worden uitgenodigd. Zo willen we het bestaande concept van Bar Alix voortzetten en volgen in de toekomst misschien nog andere acties.

Contact

Vragen, opmerkingen, suggesties?