VZW

VZW Gidsen Sint-Martinus

Geschiedenis tot nu

De VZW is opgericht voor de bouw van het lokaal van Gidsen Sint-Martinus. Het lokaal is sinds 2014 in gebruik. De VZW stond toen vooral in het teken van financiën, geldacties, contracten afsluiten met firma’s,… om het nieuw lokaal dat we nu hebben, waar te maken.

Nu het lokaal af is, willen we de VZW behouden, echter nu met een ander doel: de leidingsploeg ondersteunen en ervoor zorgen dat zij zich kunnen focussen op hun kerntaak: het leiding geven. 

Hierdoor staan wij als VZW in voor het onderhoud, beheer en de verhuur van het lokaal, het contact met de buurt en de gemeente en ondersteunen we mee de geldacties van de groep.

Dit doen we in nauw contact met de leidingsploeg: een deel van de groepsleiding zit mee in het bestuur en leiding die stopt neemt ook deel aan de VZW. De VZW is dus een mengeling van (oud) leiding opdat we goed kunnen aansluiten bij de noden en verwachtingen van de leidingsploeg.

Het bestuur van VZW Gidsen Sint-Martinus

De structuur van de vzw ziet er als volgt uit:

• Voorzitter: Anouk Staut

• Penningmeester: Eline Van Bel

• Secretaris en bestuurslid geldacties: Elise Van Steen

• Bestuursleden - verhuur: Marloes Goiris en Kaat D’Hondt

Visie bestuur

Het huidige bestuur van VZW Gidsen Sint-Martinus wil inzetten op ‘aanwezigheid’. 

We vinden het belangrijk om de leidingsploeg van Gidsen Sint-Martinus tijdig te informeren over het reilen en zeilen van de vzw. Dit door af en toe op een groepsraad info te geven over de taken, financiën en structuur van de  vzw. Hiermee hopen we op een vlotte doorstroom van de leidingsploeg naar de vzw.

Daarnaast willen we de kwaliteit van de leidingsploeg verbeteren door administratieve taken, vooral met oog op het lokaal, van hen over te nemen zodat leiding vooral kan bezig zijn met leiding geven. 

Af en toe organiseren we met het bestuur evenementen voor ouders en sympathisanten, zoals Bar Alix of evenementen voor (oud) leiding van Martinus. 


Contact

Vragen, opmerkingen, suggesties? De vzw is te bereiken via vzwsintmartinus@scoutsbeveren.be

Daarnaast kan je Martinus volgen via facebook en instagram.