Attesten kamp- en lidgelden

Deze attesten kan je invullen en laten tekenen door de leiding. Hierdoor trek je geld terug van de mutualiteit voor het kamp- en/of lidgeld.


Attest Christelijke Mutualiteit CM

Attest Liberale Mutualiteit

Attest Onafhankelijk ziekenfonds

Attest Vlaams en Neutraal Ziekenfonds